Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı No:119 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

0 (344) 231-0187

Radyant Isıtma Sistemleri

Radyant ısıtma sistemleri; fabrika, cami, AVM, depo, atölye gibi geniş alan kaplayan binalarda ısınmaya yarayan bağlantılı mekanizmalardır. Mekanizma, üst bölüme monte edilmiş parlak reflektör levhası yardımıyla yönlendirme yaparak oluşan ısıyı aşağıya aktarmaya yarar. Radyant enerji, elektromanyetik dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkan enerji olarak tanımlanır. Mikrodalga, X ışınları ve görünür ışık gibi birçok kategoriye ayrılabilmektedir. Radyant enerjinin ısı enerjisine dönüştürülmesini baz alan bu sistemler, günümüzde birçok yaşam alanında ısınma ihtiyacını gidermektedir.  Ortalama 300-350 derece yüzey sıcaklığına ulaşan mekanizma, insanların ve çevredeki cisimlerin ısınması odaklı çalışma prensibi içermektedir.

 

Prizma Doğalgaz olarak radyant ısıtma sistemleri, gaz sisteminde bir problem olup olmadığının kontrolünü sağlamaktadır. Bu noktada prosestat parça kontrol işlemi sırasında kullanılmaktadır. Düşük doğalgaz üretimi, uzun mesafeli etki alanı ve herhangi bir rahatsız edici ses içermeyen sistemler, çalışma ortamınız için en ideal ısınma yöntemidir. Prizma Doğalgaz tarafından üretilen bu ürünler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve European Conformity (CE) belgeli standartlara uygun üretilmiş ürünlerdir. 

 

Radyant Isıtıcı Nedir?

 

Prizma radyant ısıtıcısı; prensip olarak Güneş’in Dünya’yı ısıtma şekli baz alınarak tasarlanmış bir sistemdir. Prensip detaylı olarak açıklanacak olursa; Güneş’ten çıkan infrared (kızıl ötesi) ve diğer ışınlar ilk olarak Dünya’ya daha sonra nesne ve insanlara çarpmaktadır. Absorbe edilen her bir radyant enerji sayesinde her bir cisim ısı rezervuarı haline dönüşür ve ısınma gerçekleşmeye başlar. Radyant ısıtıcı aracılığı ile yalnızca insanların ve objelerin ısınması sağlanır. Bu sistem, bir bina ortamının ısınmasını gütmemekle beraber yüksek ısı kaybı oluşacak stadyum, fabrika vb. alanlarda tasarruf etme imkanı tanır. Fazla yüksek, fazla büyük ve geniş ısı dalgalanmalarının yoğun olduğu mekânlarda tercih edilebilir ideal sistemlerdir.

 

Radyant Isıtıcı Çalışma Prensibi Nasıldır?

 

Radyant ısıtıcı çalışma prensibi, borulu radyant ısıtıcılar radyant boru, brülör, reflektör ve vakum fanı olmak üzere dört kısım içermektedir. Bu dört bölüm arasındaki bağlantılı şekilde devam eden prensip aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

 

Radyant Isıtıcı Nasıl Çalışır?

 

1) İlk olarak haznede bulunan gaz, brülör ile tutuşturulmaktadır.

 

2) Brülör tarafından yakılan gaz vakum fanı tarafından emilir.

 

3) Emilen gaz radyant borular içersinde serbestçe dolaşarak soğuma noktasına geldiğinde dışarıya aktarılır.

 

4) Bu esnada radyan borulardan ayrılan gazın içerdiği ısı boruda kalmaktadır.

 

5) Boruların dış yüzeyi ortalama 300 dereceye kadar ulaşmaktadır. Böylece, radyant borunun dış yüzeyinden etrafa ışınım yayılmaya başlar.

 

6) Işınım, mekanizmadaki reflektör aracılığı ile aşağıya yönlendirilmektedir.

 

7) Çevresel faktörlerden ve havanın içerdiği partiküllerden etkilenmeyen ışınlar, etraftaki insanlara, cisimlere çarparak ısı enerjisine dönüşür.

 

8) Sonuçta ışın çarpan cisimlerde ısınma başlanmış olur.

 

Radyan Isıtıcılar Neden Seçilir?

 

Radyant ısıtıcı tercih edilme nedenleri, kullanıcıya sağladığı birçok avantaj ile açıklanabilir. Başlıca seçimde etkili olan faktörler şöyledir;

 

1) Radyant ısıtıcılar, bütün ortamların ısınmasını sağlar, bununla birlikte ortamda bulunan cisimler (insanlar, eşyalar) da beraberinde bu işlemden faydalanmış olur.

 

2) Sürekli olarak kapının açık kalması gereken binalarda, buna bağlı kolay ısı kayıpları meydana gelir. Devamlı hava değişiminin olduğu ortamlarda, radyant ısı havadan etkilenmeyerek absorbe edilmez. Böylece, sıcaklığın sabit kalmadığı alanlarda kullanımı idealdir.

 

3) Konvansiyel mekân ısıtıcaları ile karşılaştırıldığında radyant ısıtıcıların yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağladığı görülür.

 

4) Bölgesel ısı kontrolünü sağlanması amaçlı çalışma ortamlarına gerekilen miktarda ısı verilmesine olanak tanır.

 

5) İlk olarak insan vücuduna etki eden radyant ısıtıcılar, çalışma ortamlarını diğer ısıtma sistemlerine göre daha çabuk ısıtırlar. Isıtma işlemleri için gereken süre diğerlerine kıyasla daha az olduğundan yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağlarlar. Böylece, modern ve esnek çalışma koşullarına uyum sağlayan bir ısınma sistemi monte edilmiş olur.

 

6) Büyük tesislerde ve geniş alanlarda kullanılması tavsiye edilen bu sistemlerin kullanılması, sıcak hava üfleme prensibiyle çalışan sistemlerin yerine tercih edilmelidir. Temizlik ve hijyen ortamının sağlanmasına engel olan sıcak hava üfleme sistemleri, yerdeki ya da mekanizma içerisindeki tozu havaya kaldırarak rahatsız edici bir ortam yaratır. Tamamen sağlıksız olan bu sistem, hızlı hareketleri nedeniyle vücutta hızlı ısı kaybına yol açarak gerekli ısınımı sağlamaz.

 

Benzer ısıtma sistemlerinin ortamı doğrudan sıcak tutma zorunluğunun olmasının yanı sıra radyant ısıtıcılarda bu durum söz konusu değildir. Radyant ısıtıcı kullanarak, yaşam alanlarınızda enerji tasarrufu sağlayarak aradığınız ideal sıcaklığa ulaştırabilirsiniz.