Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı No:119 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

0 (344) 231-0187

Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Sanayi doğalgaz tesisatı, özellikle ekonomik fiyatlandırma uygulandığı ve enerji tasarrufu sağlandığı için gelişmiş ülkelerde endüstriyel alanlarda kurulumu yapılan tesisat tipidir. Günümüz teknolojileri ile birlikte doğalgazın elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülmesi geniş kullanım alanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Hayatımızı kolaylaştıran bu gaz çeşidi konutlarda kullanılmasının yanı sıra sanayi alanlarında da kullanılması fabrikaların işlevini yerine kolayca getirmesine ve ürün teminatına olanak tanımıştır. Çalışma ortamında olması gereken ısıtma ve soğutma, sıcak su gibi tüm ihtiyaçların karşılanması için endüstri alanlarında sanayi doğalgaz tesisatı gereklidir.

 

Sanayi doğalgaz tesisatı yapan firmalar, bu konuda tüm işletmelere elektrik ve ısı enerjisi sağlamak için tüm kurulumları üstlenerek sorunsuz bir çalışma prensibi sunmaktadır. Prizma Doğalgaz olarak, sanayi doğalgaz tesisatı yapmakta, müşterilerine güvenli bir hizmet sağlamaktayız. Yıllara dayanan tecrübemiz ile tüm yükümlülükleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmeyi misyon edinmekteyiz. Ayrıntılı bilgi almak için web sayfamızda bulunan iletişim bilgileri aracılığı ile müşteri temsilcilerimize kolayca ulaşabilirsiniz.

 

Endüstriyel Doğalgaz Nedir?

 

Doğalgaz; içerisinde CH4 (metan) ve C2H6 (bütan) gibi çeşitli hidrokarbonların birleşimden meydana gelmiş bir gaz çeşididir. Başlıca özellikleri renksiz ve kokusuz olmasına dayalı ısınma, enerji gibi gereksinimlerde kullanılmasına olanak tanımıştır. Endüstriyel doğalgaz, sanayi alanında kullanılan bir gaz çeşidi olarak tanımlanır. Sanayi alanlarında bulunan binalarda kurulmak için endüstriyel doğal gaz projeleri oluşturulur. Normal konutlar için yapılması gereken tesisat projelendirmesine kıyasla çok daha büyüktür. Bu tip endüstriyel doğalgaz tesisatı kurulumu öncesi gerekli alanlardan gerekli yetki belgelerinin alınması gerekmektedir.

 

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı

 

Endüstriyel doğalgaz tesisatı, doğalgazın rezervinden çıkartılıp içeriğinden yararlanılacağı alana taşınma işlem adımlarını içeren, kurulumda yararlanılan birleştirme parçası, ekipmanlar ve taşınmayı sağlayacak boruların tümünü içermektedir. Endüstriyel doğalgaz tesisatı, belirli mühendislik işlemleri gerektirmesine bağlı gerekli ölçülendirme ve detaylı hesaplamalar yapılmasını öngörür. Uzmanlık gerektiren bu kurulum aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;

 

1) Meydana gelebilecek basınç değişimlerine dair işlemler

 

2) Gazın iletim aşamasındaki hızını içeren işlemler

 

3) Basınç ve hız hesaplamalarına bağlı boru çaplarının ayarlanmasındaki işlemler

 

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Nasıl Yapılmaktadır?

 

Doğalgaz tesisatı alanında uzmanlar ve tecrübeli firmalar aracılığıyla belirli işlemlerin kontrollü gerçekleştirilmesiyle yapılmaktadır. Aşamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

1) İlk olarak tesisat yapılacak binanın tespiti yapılarak bir değerlendirmeye sokulur.

 

2) Uzman yetkili tarafından doğalgaz tesisatı projesi hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

 

3) Projelendirme işlemi tamamlandıktan sonra gaz debisi ve basınç değerleri tetkik edilir.

 

4) Yapılan incelemeler neticesinde, yeterli çaplarda üretilecek boru hattı tasarımı ayarlanır.

 

5) Bu işlemler boyunca asansör boşlukları, bacalar, kazan dairesi ve havalandırma lokasyonu koşullara göre düzenlenmektedir.

 

Tesisatın kurulumunda, öncelikle can ve mal güvenliği baz alınarak işlemlere emniyetli bir şekilde devam edilmesi gerekmektedir. Kullanılan malzemelerin standartlara uygun nitelikte olması ve işin aceleye gelmeden yavaş ve kontrollü devam edilmesi önemlidir. Bu açıdan tüm doğalgaz ve endüstriyel doğalgaz tesisatları, alanında uzmanlık ve hassas çalışma prensipleri gerektirir. Kurulum esnasında veya sonradan oluşabilecek boğulma ve patlamalara sebebiyet verilmemesi için bu hayati risklerin en aza indirilmesi gerekmektedir.

 

Firmalar tarafından gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluktur. Binada açık yanma odası alanları yani ocak gibi yerler içeren mekânlarda havalandırma açılması önem içerir. Örneğin; sıvılaştırılmış petrol gazı olarak adlandırılan LPG patlamaları gerçekte bir tüp patlamalarından ibaret değildir.  Bu tüpler, yeterince dayanıklı ve 27 barlık basınç direncine sahiptirler. Basınç düzeyinin fazlalaşmasıyla mekanizma otomatik bir şekilde basınç dengelemesi yaparak içerideki gazı dışarıya aktarır. Yangın gibi olaylardaki asıl patlama nedeni dışarı sızan gazın sıkışması ya da tutuşması olarak değerlendirilmektedir.

 

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Ekipmanları Nelerdir?

 

Endüstriyel doğalgaz tesisatı, daha önceden projelendirilmesi gereken öncesinde, işlem sırasında ve sonrasında yapılması gereken bir dizi işlem içermektedir. Sırasıyla doğalgaza dönüştürme işlemleri, gaz debisi ve içeriğindeki basınca uygun bir gaz teslim noktası tesis edilmesi gereklidir. Ardından, yükümlülüklerin yerine getirilmesine dayalı tesisatın uygun şartlarda tasarlanarak tamamlanması ile hayata geçirilir. Endüstriyel gaz tesisatı amacıyla kullanılan başlıca ekipmanlar şöyledir;

 

1) Gaz teslim noktası

 

2) Basınç değerini indirme araçları

 

3) Servis kutusu

 

4) Filtreler

 

5) İzolasyon donanımları

 

6) Regülatör (voltaj yükseltici)

 

7) Gaz miktarını ölçen sayaç

 

8) Emniyet tahliye vanası ve emniyet tahliye hattı